Resmi Gazete’de bugün (20.12.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2018/6161 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2019/33855 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 5/10/2022 Tarihli ve 2018/26782 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 5/10/2022 Tarihli ve 2019/16367 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir