Yeşil hizmet firmalarına destek

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararla, yeşil hizmetler sektörü de hizmet ihracatına ilişkin desteklerden yararlandırılacak sektörlere dahil edilmişti.

Karara göre, altyapıya ilişkin olmayan, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kirlenmenin durdurulması, kirlenmenin etkilerinin giderilmesi veya azaltılması, özellikle iklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınan teknik önlemlere uyumun sağlanması, çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımının ve gelişmesinin sağlanması amacıyla verilen danışmanlık, teknik destek, belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri, “yeşil hizmetler” kapsamında yer alıyor.

Destek şartları

Ticaret Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle, yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarına karar çerçevesinde verilen desteklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Buna göre, karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen ve yeşil hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, son 2 yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az yüzde 51’inin yeşil hizmet gelirlerinden elde edilmesi gerekiyor.

Son 5 yılda işletme ve kuruluşlara yeşil hizmetler sektöründe verilen en az 2 referans hizmete ilişkin belgenin Hizmet İhracatçıları Birliğine sunulması önem taşıyor. Birlik, bu belgelerle yapılacak başvuruları Bakanlığa iletecek. Bakanlık, başvuruyu inceleyerek gerekli gördüğü hallerde başvuru sahibi şirketten önceki hizmetlerine dair bilgi ve belge talep edebilecek.

Başvuruları değerlendiren Bakanlık, ilgili şirketin destek kapsamına alınmasına ilişkin görüşünü Hizmet İhracatçıları Birliğine iletecek. Bu süreçte destek kapsamına alınmayan şirketler uygulamadan faydalanamayacak.

Her bir destek kaleminden yararlanabilmek için o destek kalemine ilişkin belgenin ya da ödeme belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurulması önemli. Destek unsuru kapsamında birden fazla ödeme belgesi bulunması durumunda her bir ödeme belgesinin en geç 6 ay içinde sunulması gerekiyor. Bu süreçte tespit edilen eksik bilgi ve belgelerin de 3 ay içinde ibraz edilmesi şartı aranıyor.

Yeşil hizmetler sektörü şirketlerinin kapsama alma ve destek başvuruları ile söz konusu başvurularla ilgili bildirimler, Hizmet İhracatçıları Birliğine yapılacak. Bu işlemlere ilişkin her türlü bilgi ve belge, kayıtlı elektronik posta adresi aracılığıyla iletilecek. Destek başvuru dosyasının incelenmesi işlemleri kapsamında firmanın vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığı da sorgulanacak.

Hangi destekler veriliyor?

Yeşil hizmetler için tescil ve koruma, pazara giriş belgeleri, veri tabanı üyeliği, reklam, tanıtım ve pazarlama, birim, yurt dışı etkinlik katılımı ile istihdam gibi konularda destek sağlanacak.

Tescil ve koruma desteği, pazara giriş belgeleri ve veri tabanı üyelik desteği kapsamında, yararlanıcıların giderleri yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 600 bin lira desteklenecek.

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderlerine her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca yüzde 60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720 bin lira destek verilecek.

Firmaların sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak üzere istihdam ettikleri üniversitelerden yeni mezun, aynı anda en fazla 2 personelinin brüt maaşı, en fazla 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında desteklenecek ve personel başına aylık en fazla 6 bin lira destek sağlanacak.

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 1 milyon 200 bin lira, işbirliği kuruluşları için Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 70 oranında ve yıllık en fazla 1 milyon 200 bin lira tutarında desteklenecek.

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlıkça belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri, yararlanıcılar için yüzde 60 oranında ve etkinlik başına en fazla 180 bin lira, işbirliği kuruluşları için yüzde 70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300 bin lira tutarında destekten yararlanacak.

İş birliği kuruluşlarına da milli katılım tanıtımı, sektörel ticaret heyeti ve sanal fuar organizasyonları gibi alanlarda destek sağlanacak.

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir