Resmi Gazete’de bugün (15.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dumlupınar Üniversitesi Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2016/14517 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2016/14518 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/10/2023 Tarihli ve 2020/7518 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir