Resmi Gazete’de bugün (03.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Arel Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Bazı Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Faaliyet İzni Kapsamlarının Tespitine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/90, K: 2022/108 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/19950 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir