İkametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?

İkametgah adreslerini değiştirmek zorunda olan yurttaşlar ikametgah değişikliğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Yurttaşlar çeşitli nedenlerden ikametgah değişikliğine gerek duyabiliyor. Adres değişikliği yapan yurttaşların yeni ikametgah adreslerini güncellemesi gerekli. Nüfus Müdürlüklerine bildirilmesi gereken ikametgah değişikliği, birkaç adımda kolayca tamamlanabiliyor. 

ADRES BİLDİRİMİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Türk Medeni Kanunu’nda, kişiler, kuruluşlar ve yargı makamları açısından haklar, yükümlülükler, sorumluluklar, görevler ve yetkiler düzenlenirken, “yerleşim yeri” kavramına atıfta bulunulmaktadır. “Yerleşim yeri”, düzenlemelerde belirleyici role sahiptir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında: “Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar.” denilmektedir.

En başta afet ve acil durumların önlenmesi ve felaket anı ve sonrasındaki karar alma süreçlerinde insan ve mekân arasındaki ilişkilerin süratle çözümlenmesi gerekmektedir.

Anayasa’dan ve yasalardan kaynaklanan hakların kullanılması; sağlık, eğitim, güvenlik, ekonomi, bankacılık, iletişim, ulaştırma, altyapı, enerji gibi hayatın her anını etkileyen hizmetlerin analizi, planlanması ve sunumu adres kayıtlarının tutulması ve bildirimiyle ilgilidir. Adres bildirimi, bu nedenle önemlidir.

İKAMETGAH ADRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Bildirim, ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemi kullanarak yapılabiliyor.

ADRES DEĞİŞİKLİ RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Adres değişikliği randevusu https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden alınabilir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adres değişikliği için nüfus müdürlüklerinden istenen belgeler şunlardır:

  • TC. kimlik kartı 
  • Konut sahibi iseniz Tapu; Kiracı iseniz kontrat
  • Doğalgaz, elektrik veya su faturası

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMEMENİN CEZASI NE KADAR?

Taşınma nedeniyle adres değiştiren ve ikametgah adresini 20 iş günü içinde güncellemeyen vatandaşlar için para cezası uygulanacak. 

5490 sayılı Kanunun 68. maddesi uyarınca, adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanacak.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİNİ NASIL YAPACAK?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, adres değişiklik işlemleri için bulundukları yerin konsolosluğuna başvuru yapabiliyor. 

 

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir