Gayrimenkul sektöründeki şirketler geleceğini uyum programlarıyla daha ileriye taşıyabilir

Uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaştığı sektörlerden biri de gayrimenkul oldu. Türkiye veya yurtdışındaki birçok şantiyede çalışmalar devam etse de bazı kritik departmanların uzaktan çalışma modeli karmaşık sorunları da beraberinde getirdi. Çetinkaya Avukatlık Bürosu Hukuk ve Uyum Profesyoneli Avukat Altuğ Özgün, bu endişelerin giderilmesi için şirket içindeki uyum programının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanıyor olmasının hayati önem taşıdığını açıkladı.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan ve giderek gelişen gayrimenkul sektöründe uyum süreçleri, butik inşaat şirketlerinden Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarına kadar bu sektörde yer alan herkes için büyük önem arz ediyor.

Uyum Programı Rekabetçi Avantaj Oluşturur

Global ekonomide global etik ve uyum düzenlemelerine uygun davranmanın ve proaktif risk yönetiminin şirketler için rekabetçi avantaj olduğunu vurgulamaktadır. Uyum Programının sadece kanunlara uymaktan ibaret olmadığını ayrıca şirketin kendi kendisini sürekli değerlendirdiği işi daha iyi yapma kültürünün kuruma yayılması anlamına geldiğini ifade eden Çetinkaya Avukatlık Bürosu Hukuk ve Uyum Profesyoneli Avukat Altuğ Özgün, uyum programının avantajlarını şöyle belirtti:

  • Şirket finansal değerinin artması ve itibarın bir şirket değeri olarak değerlendirilmesi
  • Başta müşteriler olmak üzere paydaşların güveninin artması
  • Birleşme, Devralma, ortak girişim ve benzer işbirliklerinin kurulması ve devam etmesi için gerekli uluslararası standartları sağlama
  • Değişen küresel risklere karşı şirketin bağışıklık sistemini güçlendirme
  • Yeni yetenek alımının kolaylaştırılması
  • Şirket içinde çalışan bağlılığını arttırması

Şirket içi endişeler uyum programıyla çözülebilir

Gayrimenkul şirketlerinin yaşadığı zorluklara da değinen Özgün, “Yükleniciler malzeme ve iş gücü sıkıntısı, artan maliyetler ve proje teslim zorluklarıyla karşı karşıya kalırken; bu zorluklar gayrimenkul şirketlerine proje tesliminde gecikmeler ve/veya müşteri taleplerinde karşılanması güç değişimler olarak yansıyor. Sektör dinamikleri dikkate alındığında, çalışanları işe almanın zorlukları, sözleşme koşullarının değişmesi, lojistik ve tedarik zincirindeki aksamalar, tedarik tarafında hızla artan maliyetler, kur riski vb. dahil olmak üzere birçok endişe hala devam ediyor. Bu endişelerin giderilmesi için şirket içindeki uyum programının etkili ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanıyor olması önemli.

Gayrimenkul sektöründeki uyum düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak şirketi ileri taşır

Özellikle hem Türkiye hem de farklı coğrafyalarda iş yapan başta inşaat şirketleri için, hukuka aykırı işlemlerin ve yolsuzlukların önüne geçilmesi, çalışanlara güvenli bir iş ortamı sağlanması, hızla gelişen ve değişen sektör dinamikleri karşısında işletmenin korunması için gayrimenkul sektöründeki uyum düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak şirketi daha da ileriye taşıyacak önemli adımlardandır. Aksi takdirde, uyum sürecinin doğru yönetilememesi veya eksik noktalar içermesi şirketler aleyhine ciddi mali, hukuki ve itibar kaybına varan sonuçlar doğurabilir.

Uyum Programına Sahip Olan Şirketler Daha Fazla Yatırım Alabilir ve Yatırım Yapacak Finansmana Sahip Olabilir

Şirket içinde bir uyum programı tasarlanırken gayrimenkul şirketlerinin taraf olduğu önemli sözleşmeler de dikkate alınarak “Sözleşme Uyum İncelemeleri” yapılmalı ve sektörün değişen koşullarına göre periyodik olarak sektör risk ve analizleri güncellenmelidir. Karşılaşılabilecek bu uyum risklerine ve sorunlarına yönelik politika ve prosedürler oluşturulmalı, bunların şirket içinde doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılmalıdır. Oluşturulan uyum programının ardından çalışanların bu konuda bilgilendirilmesi için eğitim verilmesi ise sağlıklı bir uyum sürecinin ayrılmaz bir bileşenidir.

Gayrimenkul düzenlemeye en çok tabi sektörlerden biridir ve gerekli standartlara uyulmaması veya standartların karşılanamaması durumunda, düzenlemelerin yanı sıra cezalar ve yasal işlemler de beraberinde gelir. Ödenebilecek yüksek meblağlı idari para cezaları, muhtemel müşteri kayıpları ve yaşanabilecek dava temsil masraflarının şirketlere getireceği mali yüklerin yanında şirket itibarının da ciddi oranda zedelenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.” şeklinde konuştu.

 

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir