BOTAŞ ve Socar’a ortak girişim şirketi kurma izni

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularının yanı sıra BOTAŞ ile Socar Turkey arasında tarafların ortak kontrolündeki bir ortak girişim şirketi oluşturulmasını da onayladı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Socar Turkey Enerji Anonim Şirketi arasında tarafların ortak kontrolündeki bir ortak girişim şirketi oluşturulması işlemi onaylandı.

Kalyon Enerji Yatırımları AŞ’nin ortak kontrolünün International Energy Holding LLC aracılığıyla International Holding Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Qatar Investment Authority’nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd’nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ’ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.

Norstella Topco ile Informa Pharma Intelligence’ın birleşmesiyle oluşacak teşebbüs üzerindeki ortak kontrolün HgCapital LLP; Welsh, Carson, Anderson&Stowe ile Warburg Pincus LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Contabo Topco GmbH’nin tek kontrolünün, Constellation BidCo GmbH aracılığıyla nihai olarak KKR&Co. Inc tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Suez Grup’un tehlikeli atıkların çöp depolama sahasında toplanması, tehlikeli atıkların yakımı ve fiziko-kimyasal atıkların arıtımı olmak üzere 3 bölüme ayrılan, çeşitli şirket ve varlıkları içeren özel endüstriyel atık işinin belirli bölümlerinin ortak kontrolünün Global Infrastructure Management, LLC ve Meridiam SAS’ın ortak kontrolündeki Suez SA. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.
Derichebourg Environnement’ın bazı varlıklarının tek kontrolünün Riva Acier SAS. tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Tchibo Grubunun tek kontrolünün halihazırda ortak kontrol sahibi Trivium Vermögensverwaltungs GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi Kurulca karara bağlandı.

Ak-taş Dış Ticaret AŞ ve Whitechem SA’nın (Aktaş Grubu) kontrolündeki baz yağı, olefin, motor ve endüstriyel yağlayıcı üretiminde ham madde olarak kullanılan performans artırıcı katık kimyasalları ve özel kimyasal içerikler ve tamamlayıcılarına ilişkin tedarik ilişkilerinden oluşan iş kolunun tek kontrolünün Azelis TR Kimya Endüstrisi Ürünleri İth. İhr. Tic. ve San. AŞ aracılığıyla nihai olarak EQT AB tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC Ltd, Reliance Strategic Business Ventures Ltd ve Shaheen Chem Holdings Investments LLC tarafından yeni bir tam işlevsel ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Norgine Europe BV. ile doğrudan ve dolaylı iştirakleri üzerindeki tek kontrolün, The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından dolaylı olarak kontrol edilmekte olan birtakım yatırım araçları ve iştirakleri aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

BCF1 İktisadi ve Ticari Bütünlüğünün TMSF aracılığıyla, bir bütün halinde KİMBCF İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemi karara bağlandı.

Koru Sigorta AŞ’nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Hedef Holding AŞ aracılığıyla nihai olarak Hedef Grubu tarafından devralınması işlemine karar verildi.

Mevcut durumda Elkem ASA’nın tek kontrolündeki Vianode AS’nin ortak kontrolünün Hydro Energi Invest AS ve Altor Fund Manager AB kontrolündeki Altor Fund V tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Halihazırda Halit Develioğlu’nun tamamına sahip olduğu Oplog Operasyonel Lojistik AŞ hisselerinin belli bir kısmının sermaye artırımı yolu ile Espro Investment BV tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Ahlstrom-Munksjö Oyj’nin dekor iş kolunun tek kontrolünün Ahlström Capital BV. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir