Borsa şirketlerine sürdürülebilirlik zorunluluğu

Sermaye Piyasası Kurulu, 23 Haziran 2022 tarihli Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa’nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı’nda işlem gören şirketlere yeni bir zorunluluk getirdi. Buna göre şirketler, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapması gereken açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden belirli bir şablonla yapacak.

Yeni uygulamayla gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumu açıklamaları, sürdürülebilirlik raporu şablonu kullanılarak yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce raporlanması gerekiyor. Bu raporlara faaliyet raporlarında da yer verilmesi konusu ise şirketlerin inisiyatifine bırakıldı.

Ayrıca yıllık faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları” başlıklı 8’inci maddesi çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılmasına da karar verildi.

YEŞİL YIKAMA ENDİŞELERİNE KARŞI TEK ŞABLON

Böylece dünyada şirketlerin giderek çevre ve sürdürülebilirliğe yöneltilmesine ve Çevre Sürdürülebilirlik ve Yönetişim konularındaki faaliyetlerinin yatırımcılar tarafından da izlenmesine yönelik uygulamaların bir örneği Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Böylece özellikle çevre veya sürdürülebilirlik konusunda hassasiyete sahip yatırımcıların hisse senetlerine yatırım yapmayı planladığı şirketlerin bu konulara ne kadar uzak veya yakın olduğunu görme imkanı olacak. Ayrıca standart bir şablonla bu açıklamaların yapılacak olması, şirketlerin yeşil yıkama endişeleri karşısında kaçak veya dolambaçlı yanıtlar vermesinin de önüne geçecek.

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir