Beşiktaş İiçin Kentsel Tasarım Yaşam Rehberi Oluşturuluyor

Beşiktaş Belediyesi, semt sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak amacıyla “Semtini Yaşat” adlı bir proje başlattı. Proje, Beşiktaş ilçesinde yaşayan insanların, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak hazırlanıyor. Proje tamamlandığında, yerel yönetim kararlarına yön verecek bir yaşam rehberi elde edilecek.

Proje, bugüne kadar yapılmış tasarım rehberi çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyarak tüm birimlerin aynı anlayışla koordine edilmesini sağlayacak. Semt sakinlerinin ihtiyaçları, istekleri ve hayalleri dikkate alınarak hazırlanacak olan yaşam rehberi, yerel yönetim politikaları üzerine bir dizi çalışmayı kapsıyor. “Semtini Yaşat” adıyla hayata geçirilen proje tamamlandığı zaman, Beşiktaş semti için yönetilebilir ilkeler de tespit edilmiş olacak.

Projenin yöneticisi, Beşiktaş Belediyesi Kentsel Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oylum Işık; Mimar Sinan Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu ve bu proje için oluşturulan akademik ekipten destek aldı.

Proje için; genç akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, Beşiktaş Belediyesi çalışanları, semt sakinleri ve sivil toplum kuruluşları, bir araya gelerek çalıştı.

“BEŞİKTAŞ İÇİN BİRLİKTE DÜŞÜNMEK”

Beşiktaş Belediyesi Kentsel Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oylum Işık, projeyi anlatırken “Beşiktaş için sürekli birlikte düşünmeye, konuşmaya ve üretmeye ihtiyacımız var” dedi. Oylum Işık, ‘semt kullanıcısının beklentilerinin ve ihtiyaçlarının değişebildiğini ve bu değişimin de sürekli güncellenmesi gerektiğini’ söyledi.

Oluşturulacak yaşam rehberinin en önemli özelliği, mahallenin sorunlarına sistematik bir bakış açısı getirmek. Böylece belediyenin alacağı kararların sürdürülebilir ve yönetilebilir olması sağlanacak.

“YAŞAM REHBERİ”NİN KRİTERLERİ

Proje tasarlanırken önce Arnavutköy, Bebek ve Beşiktaş merkezde yaşayan insanların görüşleri alınarak sorunları belirlendi. Böylece, rehberin yaklaşım ilkeleri ve ölçülebilir kriterleri tespit edildi. Ortak akıl oluşturmak ve katılımcılık, yaşam rehberinin esas odağını oluşturdu.

Yaşam rehberinin temel ilkeleri de şu şekilde tanımlandı.

 • Hareket Kolaylığı
 • Mekânsal Düzen
 • Çevresel Kalite
 • Ekoloji / Doğaya Duyarlılık
 • Enerji Verimliliği
 • Üretkenlik
 • Mekânsal Değer ve Okunabilirlik
 • Güvenlik / Afet
 • Sağlık
 • Sanat
 • Spor
 • Sosyal Sorumluluk
 • Sürdürülebilir Katılımcı Yönetim

Projenin ilk adımı, Beşiktaş semt sakinleriyle Beşiktaş merkez, Arnavutköy ve Bebek mahallelerinde yaşayan insanlarla bir araya gelinerek atıldı. Oluşturulan çözüm masalarında yerel yönetimlerin tüm ilgili birimleri ve kurumları birlikte karar alacaklar. Proje tamamlandığında semt sakinlerinin beklentileri semtte hayat bulacak.

Reviews

0 %

User Score

0 ratings
Rate This

Sharing

Leave your comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir